Underleir og COVID-19

Underleir og COVID-19

Vi i leirkomitéen håper det går bra med dere og dem dere er glade i! Inntil videre tar vi sikte på å gjennomføre Underleir 2020. Vi fornekter ikke det som skjer rundt oss, men siden det er såpass langt fram i tid, planlegger vi med at det blir leir i år også.

Skulle det etter hvert vise seg at det ikke er riktig å avholde leir, så sylter vi ned alle planene ett år. Da kan man enten velge å også sylte ned billettene sine ett år, eller å få pengene tilbake. Uansett utfall vil vi gi beskjed i god tid før avbestillingsfristen i juni.

Ta vare på hverandre og spre den gode leirstemninga med venner og familie i hygieniske former fremover. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer!

Underleir og COVID-19
Scroll to top