Underleir

Day: 15. februar 2022

Underleir 2022 avlyst

Kjære alle! Det er med vemod vi må melde, at det dessverre ikkje blir Underleir komande sommar likevel. Vi har hatt fråfall av sentrale roller i komitéen i løpet av vinteren, og ser at arbeidsmengda ikkje går opp med den kapasiteten som er tilgjengelig. Dette, samtidig som det er behov for å reforhandle avtalar med […]

Scroll to top