Tørrmuring

Generell informasjon

Tidsrom: mandag 23. juli – onsdag 25. juli
Antall deltakere: Maksimum 10
Pris: 1500,-

Kursbeskrivelse

Tørrmuring – Hvordan bygge med naturstein: Tradisjonshåndverker og formidler Edvard Røkkum vil fortelle litt om tørrmuringens historie, men vi vil bruke mesteparten av tiden på praktisk tørrmuring på leirområdet. Målet for workshopen er at du skal bli så godt kjent med teknikker og triks, til at du ikke kvier deg for å gå i gang med tørrmuringsprosjekter på egenhånd.

Tørrmuringsteknikker er tradisjonelt brukt til å bygge alt fra steinmurer, uthus og broer, til mindre konstruksjoner, som pizzaovner og brønnmunninger. Mulighetene er mange, så snart man har fått taket på grunnleggende byggtekniske prinsipper.

Edvard vil ta med seg redskap, men det er sikkert ikke feil om du tar med en slegge, et spett eller annen steinredskap, om du har. Det er også ingen ulempe med sko med værnetå, selv om vi ikke skal løfte på steiner større det vi klarer å løfte selv.

Det sentrale prosjektet for kurset er å gjenbygge en ny bålplass for Underleir, etter at “Ytremisjonen” på tragisk vis ble rasert av overivrige skogryddere i fjor høst. Vi setter alle kluter inn på å bygge et ildsted som kan være en verdig arvtaker til det gamle i all overskuelig fremtid.

Om kursholder

Edvard Røkkum er en lun og stødig formidler som brenner for tradisjonshåndverk og vikingliv. Han er allsidig interessert i tradisjonshåndverk og historie, og er blant annet aktiv i lauget Møre Frie Vikinger, som læremester. Han har til og med bygget et ekte langhus til familien sin!